Przedszkole Niepubliczne - Plutonu "AK" Torpedy

Opłaty

 1. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu naliczane są miesięcznie i wynoszą odpowiednio:
 1. 500 zł (pięćset złotych) opłata stała za codzienny pobyt w Przedszkolu
 2. 600 zł (sześćset złotych) opłata stała za codzienny pobyt w Przedszkolu powyżej 4 h.+ pakiet wszystkich zajęć
 3. 400 (czterysta złotych ) pobyt do 4h
 4. stawka za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przypadku gdy zostanie przekroczona liczba 4h (Wariant pobytu stałego do 4 h ) -wynosi 50 zł,
 5. stawka godzinowa pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę.
 1. Opłata stała wnoszona jest niezależnie od nieobecności dziecka
  w Przedszkolu.
 2. Opłaty za wyżywienie całodzienne naliczane są miesięcznie zgodnie z liczbą dni, w których dziecko uczęszczało do Przedszkola i wynoszą 17 zł (siedemnaście  złotych) dziennie:
 1. Śniadanie – 5 zł
 2. Obiad i podwieczorek –12 zł
 1. Opłaty dodatkowe:
 1. za nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe – zgodnie z cennikiem zajęć;
 2. na materiały i pomoce dydaktyczne ( raz na ½ roku 60 zł);
 3. jednorazowa opłata na Ubezpieczenie NNW na okres 12 miesięcy (nieobowiązkowa)
 1. Zajęcia dodatkowe obowiązkowe, ujęte w opłacie stałej to:
 1. zajęcia umuzykalniające,
 2. gimnastyka korekcyjna.
 1. Zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe to:
 1. zajęcia plastyczne 25 zł
 2. zajęcia sportowe 35 zł
 3. zajęcia taneczne 45 zł
 4. zajęcia j.angielskiego 35 zł

    Ceny mogą (minimalnie) ulec zmianie