Przedszkole Niepubliczne - Plutonu "AK" Torpedy

Organizacja

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu Biedroneczka

7:00 – 8:30

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne i tematyczne, praca indywidualna wyrównawcza z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi uzdolnionymi, utrwalenie treści programowych z dnia poprzedniego, zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych.

8:30 – 9:00

Zajęcia wprowadzające, rozwijające. Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczno-porządkowe.

9:00-9:30

Śniadanie

9:30 – 11:40

Zajęcia w poszczególnych grupach:

 • zajęcia dydaktyczne z całą grupą realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • zajęcia umuzykalniające i rozwijające sprawność ruchową (gimnastyka),
 • język angielski ( dwa raz w tygodniu ),
 • gry i zabawy z całą grupą pod kierunkiem nauczyciela,
 • swobodne zabawy według wyboru dzieci (tematyczne, konstrukcyjne),
 • zabawy ruchowe,
 • teatrzyki, koncerty, spotkania z zaproszonymi gośćmi – zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 • spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym

11:40 –  12:00

Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:50

Obiad i mycie zębów

12:50 – 14:45

Zajęcia popołudniowe:

 • odpoczynek dzieci w zależności od ich potrzeb ( słuchanie muzyki relaksacyjnej lub baśni, zabawy relaksacyjne),
 • zajęcia dodatkowe: język angielski, taniec, plastyka, inne,
 • zajęcia wyrównawcze – indywidualne i w małych grupach,
 • zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci,
 • gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe

14:45 – 15:00

Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do podwieczorku

15:00 –  15:30

Podwieczorek

15:30 – 17:30

Zajęcia organizowane w grupach łączonych:

 • zabawy swobodne organizowane według zainteresowań dzieci,
 • utrwalenie treści programowych,
 • pobyt dzieci w ogrodzie (w sezonie wiosenno-letnim),
 • zajęcia twórcze rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci