Przedszkole Niepubliczne - Plutonu "AK" Torpedy

W Przedszkolach Biedroneczka , dzieci niepełnosprawne spędzają czas w towarzystwie zdrowych rówieśników, co bardzo mobilizuje je do pracy i daje szansę czerpania dobrych wzorców z otoczenia. Natomiast dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji, szacunku, empatii i otwartości wobec odmienności. W ten sposób kształtujemy ich wrażliwość na drugiego człowieka.

Na terenie naszych przedszkoli oferujemy zajęcia :

-z psychologiem

-logopedą

– terapeutą Si

-terapeutą ręki

-metodą Weroniki Sherborn

-zajęcia TUS

-muzykoterapeutą

-rehabilitacją

Psycholog -
mgr.Ewa Woźniak

  Z wykształcenia i zamiłowania jestem psychologiem, chociaż droga do tego zawodu nie była
dla mnie od razu tak oczywista. Podejmując pierwsze, przyszłościowe wybory wahałam się pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych a psychologią – wygrała psychologia. Jeszcze w czasie
trwania studiów, by upewnić się co do dokonanego wyboru, ukończyłam kurs animatorów
filmowych i dostałam angaż w prestiżowym studiu filmów animowanych – nie
przepracowałam ani jednego dnia – znów wygrała psychologia. Pewna już tego co powinnam kontynuować ukończyłam studia psychologiczne magisterskie na Uniwersytecie
Warszawskim w zakresie psychologii klinicznej (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka). Jestem również terapeutą pedagogicznym (ukończyłam studia podyplomowe w
zakresie terapii pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki), terapeutą ręki i zaburzeń motoryki małej oraz trenerem grafomotoryki. Swoje
doświadczenia zawodowe zaczęłam zdobywać jeszcze w czasie trwania studiów jako
wolontariusz w Domu Opieki społecznej dla Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Międzylesiu, a później podejmując długoterminową pomoc dzieciom dotkniętym chorobą
nowotworową oraz towarzysząc rodzicom w kryzysie związanym z chorobą dziecka oraz ich leczeniem. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę w I Społecznej Szkole Specjalnej „Dać Szansę” na stanowisku nauczyciela potem psychologa. Brałam czynny udział wraz z Rodzicami chorych dzieci w współtworzeniu tej szkoły. Tu nabywałam doświadczenie pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami w zakresie deficytów rozwojowych oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Potem przez parę lat byłam wyłącznie mamą, całkowicie oddając czas swoim własnym dzieciom – synom Wojtkowi i Łukaszowi. Od 2002 powróciłam
do pracy zawodowej podejmując współpracę jako nauczyciel i psycholog z Przedszkolem „Biedroneczka” z którym mam przyjemność pracować do dziś. Przez dwadzieścia kolejnych
lat miałam możliwość obserwować jak „Ognisko Przedszkolne Biedroneczka” przeradza się w Przedszkole z dwoma placówkami. Mam ogromną satysfakcję współtworzyć w nim
zespoły specjalistów do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i pomagać im w rozwoju,
starając się wykorzystywać cały potencjał dziecka. Jednocześnie, okazało sie, że
predyspozycje plastyczne mogą być wielką pomocą przy pracy z dziećmi i dlatego, od
początku pracy w „Biedroneczce”, staram się łączyć swoje upodobania artystyczne z pracą
psychologa prowadząc dodatkowo zajęcia plastyczne. Jako psycholog, poza obserwacją i diagnozowaniem rozwoju dziecka oraz sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju
poszczególnych dzieci, usprawnianiu funkcji poznawczych maluchów i grup jako całości prowadzę działania profilaktyczne; mediacyjne i interwencyjne wobec dzieci i ich rodziców.
Jestem koordynatorem zespołów IPET dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju. Równolegle prowadzę
konsultacje i terapie dla dzieci z orzeczeniami w dwóch jeszcze innych przedszkolach w
Ursusie. Poza tym udzielam pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom.
    Zajmuję się wczesną diagnozą trudności szkolnych oraz konsultacjami wychowawczymi dla dzieci w każdym wieku i ich rodzin.

    Prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i
terapeutyczne dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć adresowanych do dzieci z trudnościami w komunikowaniu się, problemami w funkcjonowaniu społecznym oraz z problemami emocjonalnymi. Zajmuję się również pomocą psychologiczną skierowaną do dzieci z cechami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi  oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Integracja Sensoryczna-
mgr.Marta Parchan

Logopeda-
mgr.Magdalena Kuczyńska

Rehabilitacja-
mgr.Aleksandra Michalska

Jestem absolwentką wydziałów rehabilitacji i wychowania fizycznego na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Praca, którą wykonuję jest moją pasją. Postrzegam się jako osobę empatyczną. Moim powołaniem jest praca z ludźmi, a w szczególności z dziećmi, z którymi szybko nawiązuje kontakt. Zawsze cieszę się i jednocześnie jestem dumna z sukcesów swoich małych podopiecznych.

Terapia ręki-
mgr.Justyna Depczyńska

Mam na imię Justyna , jestem nauczycielem mianowanym – absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Terapeutyczna oraz Akademii Podlaskiej na kierunku wychowanie przedszkolne. Ukończyłam min. kurs zarządzania oświatą oraz kurs z zakresu Terapii Ręki.

Od ponad 20 lat pracuję w Przedszkolu Biedroneczka we wszystkich grupach wiekowych , jednak największą radość sprawia mi praca z najmniejszymi dziećmi . Na co dzień jestem osobą spokojną , uśmiechniętą i cierpliwą , kochającą dzieci i swoją prace. Prywatnie jestem mamą dwóch wesołych , bardzo energicznych i ciekawych świata córek, lubię czytać książki i jazdę na rowerze.

Ruch Rozwijający WeronikiSherborne- mgr.Barbara Frączek

W Niepublicznym Przedszkolu Biedroneczka pełnię funkcję dyrektora placówki, nauczyciela wychowania przedszkolnego, a także terapeuty Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Zajęcia RR W.Sherborne prowadzę od 10 lat w obydwu naszych biedroneczkowych przedszkolach.

Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju.