Przedszkole Niepubliczne - Plutonu "AK" Torpedy

W Przedszkolach Biedroneczka , dzieci niepełnosprawne spędzają czas w towarzystwie zdrowych rówieśników, co bardzo mobilizuje je do pracy i daje szansę czerpania dobrych wzorców z otoczenia. Natomiast dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji, szacunku, empatii i otwartości wobec odmienności. W ten sposób kształtujemy ich wrażliwość na drugiego człowieka.

Na terenie naszych przedszkoli oferujemy zajęcia :

-z psychologiem

-logopedą

– terapeutą Si

-terapeutą ręki

-metodą Weroniki Sherborn

-zajęcia TUS

-muzykoterapeutą

-rehabilitacją

Psycholog -
mgr.Ewa Woźniak

Integracja Sensoryczna-
mgr.Marta Parchan

Trening Umiejętności
Społecznych-
mgr.Dominika Gajewska

Logopeda-
mgr.Magdalena Kuczyńska

Rehabilitacja-
mgr.Aleksandra Michalska

Jestem absolwentką wydziałów rehabilitacji i wychowania fizycznego na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Praca, którą wykonuję jest moją pasją. Postrzegam się jako osobę empatyczną. Moim powołaniem jest praca z ludźmi, a w szczególności z dziećmi, z którymi szybko nawiązuje kontakt. Zawsze cieszę się i jednocześnie jestem dumna z sukcesów swoich małych podopiecznych.

20230308_121522

Rytmika-Muzykoterapia-
mgr.Paulina Kuropatwa

  Jestem pedagogiem, rytmikiem, wokalistką zespołów o różnorodnych stylach muzycznych, a czasem i dyrygentką. Uwielbiam się uczyć i rozwijać, dlatego łączę swoją pracę razem ze studiami.
Od dziecka muzyka sprawiała mi ogromną radość i często była dla mnie przyjacielem w każdej chwili. Bardzo cieszę się, że mogę teraz dzielić się swoim kawałkiem doświadczenia z innymi – zarówno dorosłymi jak i dziećmi.
 
„Ucha nadstawiam, słucham jak gra. Muzyka we mnie – w muzyce ja.”
Anna Maria Jopek

Terapia ręki-
mgr.Justyna Depczyńska

Ruch Rozwijający WeronikiSherborne- mgr.Barbara Frączek

W Niepublicznym Przedszkolu Biedroneczka pełnię funkcję dyrektora placówki, nauczyciela wychowania przedszkolnego, a także terapeuty Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Zajęcia RR W.Sherborne prowadzę od 10 lat w obydwu naszych biedroneczkowych przedszkolach.

Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju.