Przedszkole Niepubliczne - Plutonu "AK" Torpedy

Zapraszamy do odwiedzin​

Od 2006 r. oferujemy dzieciom miejsca w dwóch niedaleko położonych od siebie placówkach przy ulicy Plutonu Torpedy 14 (placówka niepubliczna) i przy ulicy Rynkowej 6 (placówka publiczna).

Przedszkole niepubliczne

PLUTONU TORPEDY

Przedszkole publiczne

RYNKOWA