Przedszkole Publiczne - Rynkowa

W Przedszkolach Biedroneczka , dzieci niepełnosprawne spędzają czas w towarzystwie zdrowych rówieśników, co bardzo mobilizuje je do pracy i daje szansę czerpania dobrych wzorców z otoczenia. Natomiast dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji, szacunku, empatii i otwartości wobec odmienności. W ten sposób kształtujemy ich wrażliwość na drugiego człowieka.

Na terenie naszych przedszkoli oferujemy zajęcia : z psychologiem, logopedą, terapeutą Si, terapeutą ręki, metodą Weroniki Sherborn, zajęcia TUS, muzykoterapeutą, rehabilitacja

Marta Wychowałek

TERAPIA SI

    Nazywam się Marta Wychowałek. Jestem mgr fizjoterapii i terapeutą SI. W 2016 roku skończyłam Uniwersytet Medyczny uzyskując tytuł magistra fizjoterapii. A w 2020 roku ukończyłam studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. 
W pracy z dziećmi mogę wykorzystać szkolenia jakie ukończyłam m.in. “Elementy Pilates w rehabilitacji”, “Skoliozy – diagnostyka i postępowanie  fizjiterapeutyczne” oraz “Terapia ręki”.
W przedszkolu prowadzę z Państwa dziećmi zajęcia korekcyjne oraz terapię SI. Prywatnie również prowadzę terapię SI oraz rehabilitację. 
Praca z dziećmi to jest coś w czym najbardziej się odnajduję. A radość dziecka na zajęcia jest najlepsza nagrodą za nie.

Paulina Kuropatwa

Muzykoterapia

    Jestem pedagogiem, rytmikiem, wokalistką zespołów o różnorodnych stylach muzycznych, a czasem i dyrygentką. Uwielbiam się uczyć i rozwijać, dlatego łączę swoją pracę razem ze studiami.
Od dziecka muzyka sprawiała mi ogromną radość i często była dla mnie przyjacielem w każdej chwili. Bardzo cieszę się, że mogę teraz dzielić się swoim kawałkiem doświadczenia z innymi – zarówno dorosłymi jak i dziećmi.
 
“Ucha nadstawiam, słucham jak gra. Muzyka we mnie – w muzyce ja.”
Anna Maria Jopek
 
 
 

Izabela Haraburda

Trening Umiejętności Społecznych

    Jestem pedagogiem, absolwentką AWF we Wrocławiu oraz Wydziału Psychologii Rehabilitacji na Uniwersytecie Warszawskim, specjalistą d.s. wychowania zdrowotnego i gimnastyki korekcyjnej, instruktorką Halliwick, ratownikiem wodnym, opiekunem kolonijnym, instruktorką narciarstwa, ukończyłam z wyróżnieniem kurs „Animator zabaw dla dzieci”. W poprzedniej pracy w Fundacji zajmowałam się delfinoterapią i terapią dzieci z MPD, autyzmem i zespołem Downa. Pracę w przedszkolu jako nauczyciel wspomagający rozpoczęłam w 2020 roku. Prowadzę również zajęcia TUS oraz zajęcia polisensoryczne.

    Od zawsze chciałam pracować z dziećmi, a szczególnie z tymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

    Przebywanie i praca z przedszkolakami przynosi mi mnóstwo radości, wiele uczy, a także daje satysfakcję. Cieszę się, że udało mi się tego dokonać i dołożę wszelkich starań, by dzieciaki w  przedszkolu były szczęśliwe i prawidłowo się rozwijały.

Moje motto: „Dzieci nie mają być grzeczne, dzieci mają być spontaniczne” (autor: ja 🙂 Izabela Haraburda)

Dorota Kurowicka

Terapia ręki

Robię to co kocham  –pracuję z
zespołem pełnym pasji ,pomysłów i marzeń ,który dobro dziecka  stawia zawsze na 1 miejscu

Jestem Nauczycielem dyplomowanym -absolwentką Pedagogiki Specjalnej,
Terapeutą ręki ,TUS-u, nauczycielem wspomagającym,  pielęgniarką.

Na co dzień jestem osobą cierpliwą, uśmiechniętą, pozytywnie nastawianą do życia a praca z dziećmi dostarcza mi niezwykle dużo przyjemności oraz satysfakcji. Uważam, że każdy nauczyciel powinien patrzeć na Dziecko indywidualnie, nie porównywać z innymi, kochać takim jakie jest i być blisko, by pomóc, wysłuchać i wesprzeć. Doskonale rozumiem, że Dziecku potrzebne jest serce i zrozumienie i takie właśnie postawy zaszczepiam w  Nauczycielach w Publicznym Przedszkolu Biedroneczka.

Ulubiony cytat:
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Janusz Korczak”

Aleksandra Michalska

Rehabilitacja

    Jestem absolwentką wydziałów rehabilitacji i wychowania fizycznego na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
Praca, którą wykonuję jest moją pasją.
Postrzegam się jako osobę empatyczną. 
Moim powołaniem jest praca z ludźmi, a w szczególności z dziećmi, z którymi szybko nawiązuje kontakt. 
Zawsze cieszę się i jednocześnie jestem dumna z sukcesów swoich małych podopiecznych.

Magdalena Kuczyńska

Logopedia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ewa Woźniak

Psycholog, terapeuta zajęć kompensacyjno - korekcyjnych

    Z wykształcenia i zamiłowania jestem psychologiem, chociaż droga do tego zawodu nie była
dla mnie od razu tak oczywista. Podejmując pierwsze, przyszłościowe wybory wahałam się pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych a psychologią – wygrała psychologia. Jeszcze w czasie
trwania studiów, by upewnić się co do dokonanego wyboru, ukończyłam kurs animatorów
filmowych i dostałam angaż w prestiżowym studiu filmów animowanych – nie
przepracowałam ani jednego dnia – znów wygrała psychologia. Pewna już tego co powinnam kontynuować ukończyłam studia psychologiczne magisterskie na Uniwersytecie
Warszawskim w zakresie psychologii klinicznej (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka). Jestem również terapeutą pedagogicznym (ukończyłam studia podyplomowe w
zakresie terapii pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki), terapeutą ręki i zaburzeń motoryki małej oraz trenerem grafomotoryki. Swoje
doświadczenia zawodowe zaczęłam zdobywać jeszcze w czasie trwania studiów jako
wolontariusz w Domu Opieki społecznej dla Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Międzylesiu, a później podejmując długoterminową pomoc dzieciom dotkniętym chorobą
nowotworową oraz towarzysząc rodzicom w kryzysie związanym z chorobą dziecka oraz ich leczeniem. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę w I Społecznej Szkole Specjalnej „Dać Szansę” na stanowisku nauczyciela potem psychologa. Brałam czynny udział wraz z Rodzicami chorych dzieci w współtworzeniu tej szkoły. Tu nabywałam doświadczenie pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami w zakresie deficytów rozwojowych oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Potem przez parę lat byłam wyłącznie mamą, całkowicie oddając czas swoim własnym dzieciom – synom Wojtkowi i Łukaszowi. Od 2002 powróciłam
do pracy zawodowej podejmując współpracę jako nauczyciel i psycholog z Przedszkolem „Biedroneczka” z którym mam przyjemność pracować do dziś. Przez dwadzieścia kolejnych
lat miałam możliwość obserwować jak „Ognisko Przedszkolne Biedroneczka” przeradza się w Przedszkole z dwoma placówkami. Mam ogromną satysfakcję współtworzyć w nim
zespoły specjalistów do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i pomagać im w rozwoju,
starając się wykorzystywać cały potencjał dziecka. Jednocześnie, okazało sie, że
predyspozycje plastyczne mogą być wielką pomocą przy pracy z dziećmi i dlatego, od
początku pracy w „Biedroneczce”, staram się łączyć swoje upodobania artystyczne z pracą
psychologa prowadząc dodatkowo zajęcia plastyczne. Jako psycholog, poza obserwacją i diagnozowaniem rozwoju dziecka oraz sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju
poszczególnych dzieci, usprawnianiu funkcji poznawczych maluchów i grup jako całości prowadzę działania profilaktyczne; mediacyjne i interwencyjne wobec dzieci i ich rodziców.
Jestem koordynatorem zespołów IPET dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju. Równolegle prowadzę
konsultacje i terapie dla dzieci z orzeczeniami w dwóch jeszcze innych przedszkolach w
Ursusie. Poza tym udzielam pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom.
    Zajmuję się wczesną diagnozą trudności szkolnych oraz konsultacjami wychowawczymi dla dzieci w każdym wieku i ich rodzin.

    Prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i
terapeutyczne dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć adresowanych do dzieci z trudnościami w komunikowaniu się, problemami w funkcjonowaniu społecznym oraz z problemami emocjonalnymi. Zajmuję się również pomocą psychologiczną skierowaną do dzieci z cechami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi  oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Barbara Frączek

zajęcia według metody W. Sherborn

W Niepublicznym Przedszkolu Biedroneczka pełnię funkcję dyrektora placówki, nauczyciela wychowania przedszkolnego, a także terapeuty Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Zajęcia RR W.Sherborne prowadzę od 10 lat w obydwu naszych biedroneczkowych przedszkolach.

Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju.