Przedszkole Publiczne - Rynkowa

Opłaty

Brak czesnego
Brak wpisowego

Opłata tylko za wyżywienie – stawka ustanawiana przez katering
• stawka żywieniowa – 16 PLN pomnożone przez ilość dni roboczych w danym miesiącu
• Podajemy dla Państwa wygody numer konta, na który można wnosić opłaty za żywienie
BNP Paribas 60 1750 0012 0000 0000 4002 5685

+ składka na Radę Rodziców – składka zbierana w celu prowadzenia zajęć dodatkowych poza podstawą programową, na przykład: zajęcia ze zwierzątkami , teatrzyki, sensoryczne, kodownie zajęcia lego . Wszystkie atrakcje zapewniane z tytułu rady rodziców są wybiera co roku na podstawie sugestii Rodziców i Nauczycieli.